Dla dzieci w jakim wieku przeznaczone jest koło garncarskie?

Koło garncarskie przeznaczone jest dla dzieci od lat 8.