Czy ma znaczenie na której ręce wykonuję pomiar ciśnienia?

Pomiaru ciśnienia powinno dokonywać się zawsze na tej samej ręce (zazwyczaj na lewej). Różnica ciśnienia w prawej i lewej ręce może wynosić nawet 40 mmHg.

Słyszałam, że należy poczekać przed dokonaniem powtórnego pomiaru ciśnienia. Ile powinna wynosić przerwa pomiędzy kolejnymi pomiarami?

W przerwie między pomiarami powinno się odczekać co najmniej 3 minuty, w przeciwnym razie wartości pomiarów mogą być niedokładne.

Skąd będę wiedział kiedy należy wymienić baterie?

Na wyświetlaczu pojawi się informacja o „słabej baterii”, wtedy należy wymienić słabe baterie na nowe – najlepiej alkaliczne.