Jak reguluje się sposób rozpylania wody w opryskiwaczu?

Sposób rozpylania cieczy reguluje się za pomocą dyszy zraszającej. Należy ją przekręcić do momentu uzyskania odpowiedniego strumienia lub tzw. „mgiełki”.