W jaki sposób zamontować atrapę kamery?

Do montażu służą śruby dołączone do zestawu. Urządzenie najlepiej zainstalować w widocznym miejscu, tak aby „oko” kamery skierowane było na strefę chronioną. Podczas przykręcania śrub należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić elementów kamery.

Czy urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne?

Tak, jednak należy pamiętać, że urządzenie pracuje prawidło w temperaturze od -10°C do + 40°C.

Jak prawidłowo konserwować kamerę?

Do czyszczenia należy używać wyłącznie lekko zwilżonej lub suchej szmatki.