Jak długo powinna pracować pompa?

W celu zapewnienia czystej wody zaleca się jej codzienne, 8-godzinne filtrowanie.

Jak często należy sprawdzać czystość filtra?

Wszystkie filtry i media filtracyjne powinny być regularnie kontrolowane w celu zapewnienia, że nie nagromadziły się w nich zanieczyszczenia, mogłoby to utrudniać prawidłową filtrację wody. Zaleca się cotygodniowe kontrolowanie stanu filtra w celu przeprowadzenia ewentualnego czyszczenia.

Gdzie najlepiej umieścić pompę?

Pompę należy ustawić na twardym podłożu lub umieścić ją na płaskiej desce na równym poziomie z dnem basenu. Należy zwrócić uwagę na to, aby umieścić basen i pompę w taki sposób, aby możliwa była odpowiednia wentylacja, odprowadzanie wody i dostęp do czyszczenia. Nigdy nie należy umieszczać pompy w miejscu, gdzie może gromadzić się woda lub w miejscu, przez które przechodzą osoby idące do basenu.