Czy magnesy są bezpieczne?

Tak, ale należy pamiętać, że mogą szkodzić osobom ze wszczepionym rozrusznikiem lub stymulatorem serca, korzystającym z pomp insulinowych oraz kobietom w ciąży. Nie wolno stosować ich na otwarte rany.

Czy magnesy zakłócają pracę urządzeń elektronicznych?

Należy unikać kontaktu magnesów z komputerami, kasetami magnetycznymi audio i wideo oraz innego tego typu sprzętem.