Dla dzieci w jakim wieku przeznaczona jest zabawka?

Centrum jest przeznaczone dla dzieci w wieku ok. 3-8 lat. Jednocześcnie ze sprzeętu może korzystać 2-3 dzieci (maks. obciążenie to 113 kg)